logo

OPOS - odborná prehliadka a odborná skúška, revízia, revízna správa elektroinštalácie, elektrického zariadenia a bleskozvodu

elektrická inštalácia bleskozvod elektrická prípojka
elektrický spotrebič elektrický stroj elektrické ručné náradie
elektrický predlžovací prívod elektrický rozvádzač počítačová zostava
kancelárska technika zariadenie staveniska antistatická podlaha


Budeme radi ak prejavíte záujem o naše služby a obrátite sa na nás. Urobíme všetko pre to, aby ste boli s našimi službami spokojní.